Tworzymy „Bazę Grobów Powstańców Styczniowych”​

Tworzymy „Bazę Grobów Powstańców Styczniowych” i zapraszamy do współpracy w tym potrzebnym dziele każdego, komu zależy na pamięci o Powstańcach 1863 r.  Przedmiotem projektu jest opracowanie jak najpełniejszej bazy danych na temat pochówków Powstańców Styczniowych w Polsce i poza jej obecnymi granicami. Chcemy udokumentować zarówno mogiły wojenne tych, którzy polegli w czasie walk, jak również groby weteranów. 

Jak zamierzamy to zrobić?

Wykonamy łatwo dostępny, internetowy rejestr, pozwalający zlokalizować groby uczestników największego polskiego zrywu niepodległościowego. Chcemy je precyzyjnie oznaczyć na mapie, dzięki współrzędnym GPS. Chcemy umieścić zdjęcie, podać zaktualizowane informacje o Powstańcach oraz bitwach, potyczkach i wydarzeniach związanych z danym miejscem.

Zaczniemy od scalenia istniejących baz, zweryfikowania i uaktualnienia danych, wyeliminowania błędów. Następnym krokiem będzie wykorzystanie przyrastającej wciąż wiedzy historyków, regionalistów i lokalnych środowisk, dbających o powstańcze mogiły, w celu uzupełnienia bazy o groby nieujęte dotąd w ewidencjach. Każdy z nich zgłosimy do rejestrów prowadzonych przez zobowiązane do tego instytucje, szczególnie do ewidencji wojewodów, w celu objęcia ich opieką państwa polskiego.

Po co?

Po to, by pamięć trwała, a groby tych, którzy walczyli o wolność, były otoczone opieką, by nie znikały zapomniane. Po to, by każdy mógł odszukać grób przodka lub zrozumieć, pisane mogiłami, dzieje regionu i ojczyzny.  

Chcemy objąć rejestrem nie tylko Polskę, ale wszystkie kraje, gdzie znajdują się mogiły Powstańców 1863 r. Naszym celem jest zestawienie lokalizacji powstańczych mogił, ale na stronie z bazą grobów zamieścimy też informacje o pomnikach, tablicach i innych formach upamiętnienia Powstańców, traktując to, jako wartość dodaną naszych badań.

Dlaczego my?

Jest to ambitny cel, ale potrafimy go zrealizować dzięki potencjałowi wielu środowisk z całego kraju, które połączyły siły tworząc Federację Patriotyczną. 

To nasz pierwszy duży, wspólny projekt. Szukaliśmy takiego działania, które skoncentruje się na tym, co jest ważne dla wszystkich członków Federacji, choć prowadzimy różnorodną działalność. Dokumentowanie losów i opieka nad grobami patriotów, w tym Powstańców Styczniowych, jest istotna w działaniach prowadzonych przez większość podmiotów tworzących Federację Patriotyczną.

Mamy przedstawicieli w każdym regionie Polski. Ufność, że uda nam się zrealizować ten projekt, wzmacnia sieć naszych przyjaciół i współpracowników wśród Polaków mieszkających na kresach dawnej Rzeczypospolitej i wśród Polonii rozsianej po całym świecie.

Co będzie rezultatem projektu?

Chcesz dołączyć?

Napisz do nas, jeśli masz informacje, które pomogą stworzyć nam bazę grobów Powstańców Styczniowych.

e.gosiewski@odraniemen.org

 

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany z funduszy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content