Jak powstała federacja?

W dniu 17.10.2020, we Wrocławiu, w siedzibie głównej Stowarzyszenia Odra-Niemen, odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Odra-Niemen. Na zebraniu uchwalono statut „Federacji Patriotycznej” oraz powołano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej „Federacji Patriotycznej”.

Grupa inicjatywna 10 stowarzyszeń z obowiązkowym KRS-em, obecna na spotkaniu, powołała federację – związek stowarzyszeń, fundacji i innych osób prawnych pod nazwą „Federacja Patriotyczna” (do założenia federacji jest wymagana prawem liczba minimum 3 stowarzyszeń). Grupa założycielska „Federacji Patriotycznej” to następujące podmioty:

  • Stowarzyszenie Odra-Niemen, Zarząd Główny we Wrocławiu
  • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski, Kraków
  • Stowarzyszenie Korzenie, Kraków
  • Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Główny, Kraków
  • Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów, Rzeszów
  • Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF, Koszalin
  • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski, Białystok
  • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski, Lublin
  • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki, Warszawa
  • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski, Poznań

Federacja Patriotyczna powstała na bazie doświadczeń środowisk i zasobów osobowych trzech środowisk:

Działania związane z budowaniem federacji rozpoczęły się w 2019 roku.  Jednak ścisła współpraca międzyśrodowiskowa trwa od wielu lat. Rozpoczęła się od akcji Rodacy-Bohaterom, połączyły nas wspólne doświadczenia we współpracy ze środowiskami kombatanckimi oraz wspólne wyprawy na Kresy. 

Pomagamy sobie i wspieramy się od dawna. Teraz przyszedł czas na formalne budowanie struktury. Pomogła w tym dotacja otrzymana przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt “Budowanie Federacji Patriotycznej w oparciu o wzmocnione struktury Stowarzyszenia Odra-Niemen i innych organizacji” pomógł w organizacji spotkań roboczych, możliwości przedyskutowania działań, zdobycia narzędzi do wspólnej pracy, także tej prowadzonej online.

 

Zrealizowany plan działań 2019-2020

W 2019 roku zostaliśmy powiadomieni o otrzymaniu dotacji w ramach konkursu FIO. Zorganizowaliśmy w okresie pierwszego roku realizacji zadania wiele czynności: 

W 2020 roku została zaplanowana  kontynuacja konsolidacji środowiska. Organizowane były w tym okresie  następujące działania: 

Powstanie Federacji Patriotycznej było możliwe dzięki następującym podmiotom:

Stowarzyszenie Odra-Niemen, Zarząd Główny Wrocław

To środowisko jest pomysłodawcą idei konsolidacji organizacji, złożyło też wniosek o dotację na wzmocnienie struktur środowiska patriotycznego, skupionego wokół akacji Rodacy-Bohaterom

Wolontariusze

Współpraca między środowiskami jest możliwa dzięki Wolontariuszom i przyjaciołom akcji Rodacy-Bohaterom

Partnerzy projektu

Oddział Małopolski i Wielkopolski Stowarzyszenia Odra-Niemen 

Organizacje pozarządowe

Spotkania, rozmowy, debaty, wspólna praca przyczyniła się do zbudowania podwalin pod struktury Federacji. Dalsze działania i praca należy do całego środowiska, które stworzy mocną federację wokół wspólnych wartości

NIW-CRSO

Finansowanie wielu działań w 2019 i 2020 roku, związanych z konsolidacją środowiska, możliwość organizacji spotkań dla środowisk, materiałów była możliwa dzięki dotacji otrzymanej ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content