Kontakt

Siedziba Federacji Patriotycznej

ul. Aleksandra Zelwerowicza 16/3
53-676 Wrocław
tel. 607 440 176 zarzad@federacjapatriotyczna.pl

Dane
rejestrowe

KRS 0000885176
NIP 8971888914
REGON 388243756

Dane
do wpłat

Federacja Patriotyczna
ul Zelwerowicza 16/3, Wrocław
Bank PKO BP
nr konta
52102049000000850233422698

Prezes Zarządu

Ilona Gosiewska
tel. 607 440 176
i.gosiewska@federacjapatriotyczna.pl

Organizacja członkowska Stowarzyszenie Odra-Niemen Zarząd Główny we Wrocławiu

Wiceprezes Zarządu

Danuta Kaszlej
tel. 507 248 628
d.kaszlej@federacjapatriotyczna.pl

Organizacja członkowska Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Krzemiński
tel. 515 130 522
k.krzeminski@federacjapatriotyczna.pl

Organizacja członkowska Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki, Mrozy

Sekretarz Zarządu

Alicja Brożek
tel. 695 999 290
a.brozek@federacjapatriotyczna.pl

Organizacja członkowska Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Toruniu

Skarbnik Zarządu

Tomasz Konturek
tel. 692 394 622
t.konturek@federacjapatriotyczna.pl

Organizacja członkowska Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski, Kraków

Członek Zarządu ds. Komunikacji

Karolina Bałdyga
tel. 781 041 999
k.baldyga@federacjapatriotyczna.pl

Organizacja członkowska Fundacja Nie zapomnij o Nas, Warszawa

Członek Zarządu

Władysław Kolatorski
tel. 501 560 764
w.kolatorski@federacjapatriotyczna.pl

Organizacja członkowska Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Radzyminie

Członek Zarządu

Krystian Fila
tel. 725 995 179
k.fila@federacjapatriotyczna.pl

Organizacja członkowska Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów, Rzeszów

Członek Zarządu

Marcin Maślanka
tel. 500 090 571
m.maslanka@federacjapatriotyczna.pl

Organizacja członkowska Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF, Koszalin

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content