Aktualności

 • Kombatanci czytają Grypsy Cieplińskiego

  Federacja Patriotyczna zbudowana jest na organizacjach, które od lat współpracują ze środowiskiem kombatanckim różnych formacji. Bohaterowie naszej wolności uczą, inspirują, motywują do pracy, ale też dostarczają nam wszystkim wzruszeń. Przejmująco brzmią czytane przez weteranów,  fragmenty grypsów, pisane przecież w celi śmierci,...
 • Solidarni z Polakami na Białorusi

  Organizacje zrzeszone w Federacji Patriotycznej od lat współpracują z polskimi środowiskami na Białorusi. Obecna sytuacja Polaków na Białorusi bardzo się pogorszyła. W więzieniu są osadzeni: Andżelika Borysa, Andrzej Poczobut, Irena Biernacka, Marina Tiszkowska, Anna Paniszewa. Działamy, wystosowujemy pisma, solidaryzujemy się z naszymi...
 • Urodziny żołnierza Armii Krajowej

  92. urodziny świętował por. Józef Wątrobski ps. "Strzała", żołnierz Armii Krajowej, partyzant, działacz Solidarności. Kombatantem opiekuje się Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów.Pan Józef jest też włączony w program #obiadydlabohaterów prowadzony przez Fundację Nie zapomnij o nas, której patronem jest Federacja Patriotyczna.  https://youtu.be/axI1eln9DSU
 • Akcja Rodacy-Bohaterom z patronatem Federacji Patriotycznej

  Federacja Patriotyczna jest już oficjalnym partnerem akcji #rodacybohaterom. Każda paczka pamięci będzie miała także logo Federacji, bo przecież współpraca przy tym projekcie doprowadziła do powstania trwałej formacji międzyśrodowiskowej.  Wyprawy z darami do Polaków I-III 2021 Dolnośląska i Wielkopolska wyprawa na Litwę Podkarpacka wyprawa...
 • Nagroda dla Klubu im. Armii Krajowej z Augustowa

  Za owocną współpracę i wsparcie udzielane Instytutowi Pamięci Narodowej, Klub im. AK z Augustowa otrzymał nagrodę.  WIĘCEJ INFORMACJI Federacja Patriotyczna gratuluje przyjaciołom z Augustowa. ️. 
 • Grypsy Cieplińskiego

  W 2021 roku mija 70 Rocznica zamordowania Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, bohatera, który w celi, tuż przed śmiercią pisał wzruszające listy do najbliższych.  Kilkanaście osób, z różnych stron Polski, a także z Ukrainy włączyło się we  wspólne czytanie Grypsów Cieplińskiego. Młodsi...
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Federacja Patriotyczna włącza się aktywnie w upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych. Organizacje Federacji promują lokalnych Bohaterów II Konspiracji.Organizujemy także ogólnopolskie czytanie grypsów Łukasza Cieplińskiego ps PŁUG , komendanta IV Zarządu  prezes IV Komendy  Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kawaler Orderu Orła BiałegoGrypsy do najbliższych,  uwięzionego...
 • Powstanie Federacji Patriotycznej

  W dniu 17.10.2020, we Wrocławiu, w siedzibie głównej Stowarzyszenia Odra-Niemen, odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Odra-Niemen.  Grupa inicjatywna 10 stowarzyszeń z obowiązkowym KRS-em, obecna na spotkaniu, powołała federację – związek stowarzyszeń, fundacji i innych osób prawnych pod nazwą „Federacja Patriotyczna” (do założenia federacji...
 • Budowa Federacji Patriotycznej

  Stowarzyszenie Odra-Nieme od początku prowadzonej przez siebie działalności buduje współpracę z licznymi środowiskami skupionymi wokół wspólnych wartości ideowych, patriotyzmu, opieki nad środowiskiem kombatanckim, edukacją historyczną. Mocniej organizacje połączyła akcja RODACY-BOHATEROM, a potem OBIADY DLA BOHATERÓW.  Dodatkowo w  2019 roku Odra-Niemen otrzymała...
 • Film o współpracy przy akcji Rodacy-Bohaterom

  Przedstawiamy film zrealizowany przez Pawła UNDERA Przewoźnego z White Studio. To dokument o Stowarzyszeniu Odra-Nieme, o akcji Rodacy-Bohaterom i o mocnej współpracy środowiskowej, wokół której budujemy federację, opartą na wspólnych wartościach i działaniach.
 • 10 lat współpracy ponad podziałami

  Odbyło się wydarzenie związane z 10-tymi Urodzinami Stowarzyszenia Odra-Niemen. To też 10 lat współpracy międzyśrodowiskowej w ramach akcji Rodacy-Bohaterom, której Odra-Niemen jest koordynatorem i pomysłodawcą. To 1o lat ciężkiej pracy, pełnej barier, trudów, ale i olbrzymiej satysfakcji.
 • Spotkanie robocze organizacji w Wielkopolsce

  Rok 2019 to szansa na wzmocnienie naszego środowiska dzięki dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Od czerwca po raz pierwszy od 10 lat mamy szansę na szkolenia, dyskusję nad dalszym rozwojem nas samych i akcji Rodacy-Bohaterom nierozerwalnie z nami złączonej. W ostatni...
 • Spotkanie środowiska pozarządowego na Zaolziu

  Od 6 do 9 czerwca trwało w czeskim Milikowie międzyśrodowiskowe spotkanie Członków Stowarzyszenia Odra-Niemen, delegacji organizacji pozarządowych z całej Polski, gości z polskich środowisk zza granicy i jak zawsze byli z nami kombatanci. W wydarzeniu brało udział ponad 120 osób. Przez...
 • Otrzymany grant z FIO na rozwój federacji

  Informujemy, że wniosek Stowarzyszenia Odra-Niemen złożony do konkursu w NIW, do Programu FIO 2019, został dofinansowany i ma drugą lokatę w Priorytecie Silne Organizacje Pozarządowe.  To pierwsze wsparcie na wzmocnienie środowiska Odra-Niemen, ale też całej rodziny skupionej wokół akcji Rodacy-Bohaterom....
Skip to content