Władze Federacji Patriotycznej

W dniu 17.10.2020, we Wrocławiu, na zebraniu założycielskim uchwalono statut „Federacji Patriotycznej” oraz powołano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej nowo powstałej federacji i Rady „Federacji Patriotycznej”. Skład ukonstytuowanych organów “Federacji Patriotycznej” odzwierciedla środowiska, które tworzyły nowy podmiot. 

Zarząd jest organem wykonawczym Federacji, składa się z 5 do 9 osób i jest wybierany na 5-letnią kadencję. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

Rada Federacji pełni funkcje doradcze i opiniotwórcze w pracy Federacji. Rada Federacji składa się z 15 do 25 osób. Do kompetencji Rady Federacji należy w szczególności: 

Tweeter

Instagram

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content