Kim jesteśmy?
Kim jesteśmy?

Federacja Patriotyczna to grupa organizacji patriotycznych, promujących polską historię i jej bohaterów

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzypokoleniową grupą, która poprzez patriotyczne działania łączy ludzi ponad podziałami

Co robimy?
Co robimy?

Realizujemy projekt Rodacy-Bohaterom, pamiętamy o kombatantach, ocalamy od zapomnienia polskie miejsca pamięci i pamiątki świadków historii, edukujemy młode pokolenia

Realizujemy projekt Rodacy-Bohaterom, pamiętamy o kombatantach, ocalamy od zapomnienia polskie miejsca pamięci i pamiątki świadków historii, edukujemy młode pokolenia

Realizujemy wspólnie projekty w kraju i za granicą, wzmacniamy wizerunkowo i merytorycznie środowisko organizacji patriotycznych

Co robimy?

Realizujemy projekt Rodacy-Bohaterom, pamiętamy o kombatantach, ocalamy od zapomnienia polskie miejsca pamięci i pamiątki świadków historii, edukujemy młode pokolenia

Jakie organizacje zapraszamy?
Jakie organizacje zapraszamy

Współpracujemy z Rodakami na całym świecie, rozwijając polską historię i edukację i podróżując w poszukiwaniu polskich śladów

Współpracujemy z Rodakami na całym świecie, rozwijając polską historię i edukację i podróżując w poszukiwaniu polskich śladów

Zapraszamy organizacje, które działają współpracują ze środowiskiem kombatanckim w kraju i za granicą, przywracają pamięć historyczną, działają na rzecz Rodaków na świecie

Z kim współpracujemy?

Współpracujemy z Rodakami na całym świecie, rozwijając polską historię i edukację

Współpracujemy z Rodakami na całym świecie, rozwijając polską historię i edukację

Współpracujemy z Rodakami na całym świecie, rozwijając polską historię i edukację

Co budujemy?
Co budujemy?

Budujemy rodzinę organizacji, działającą ponad podziałami i ponad granicami, opartą o wartości i postawy bohaterów naszej wolności

Co budujemy?

Rozwijamy długoterminowy wolontariat, tworzymy federację środowisk patriotycznych i wzmacniamy sieć oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen

Rozwijamy długoterminowy wolontariat, tworzymy federację środowisk patriotycznych i wzmacniamy sieć oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen

Rozwijamy długoterminowy wolontariat, tworzymy federację środowisk patriotycznych i wzmacniamy sieć oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen

previous arrow
next arrow

Współpraca - Środowiska patriotyczne - Rodacy Bohaterom

Zbudowanie Patriotycznej Federacji to potrzeba, a nawet konieczność wzmocnienia środowiska, które od 10 lat wspólnie pracuje przy akcji Rodacy-Bohaterom. Mamy wspólne wartości, poznaliśmy się, lub stale poznajemy w czasie wielu fantastycznych projektów dla środowiska kombatanckiego, dla polskich środowisk mieszkających poza Ojczyzną. Najnowszym wspólnym zadaniem jest projekt OBIADY DLA BOHATERÓW.

Realizujemy wspólnie zadania ponad podziałami, z szacunkiem dla swoich odrębności, w przyjaźni i z pasją. Jesteśmy bardzo mocnym oddolnym środowiskiem, a teraz czas na to, aby było nas bardziej widać i słychać.

Środowisko Stowarzyszenia Odra-Niemen, ze swoimi strukturami, oddziałami, jako pomysłodawca i koordynator akcji RODACY-BOHATEROM, zaprosił przyjaciół do budowy wspólnej federacji. Przez 2 lata odbywały się spotkania tematyczne, integracyjne, trwały rozmowy i dyskusje nad kształtem tej nowej formacji. 

W dniu 17.10.2020 roku, we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie Federacji. Grupa 10 stowarzyszeń z obowiązkowym KRS stała się oficjalnym i prawnym środowiskiem założycielskim. Przegłosowano statut federacji, jej nazwę FEDERACJA PATRIOTYCZNA, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Federacji oraz Radę Federacji.   

 

Patronem honorowym Federacji Patriotycznej zgodziła się zostać płk Weronika Sebastianowicz

Aktualności

Działania Federacji Patriotycznej

WZMOCNIENIE ŚRODOWISKA

Wzmocnienie środowiska, które nie ma swojej reprezentacji w III Sektorze i jest słabo zauważalne.

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 

Organizacja spójnej komunikacji wewnątrz środowiska, szkolenia i integracje.

WZMOCNIENIE WIZERUNKU

Budowa wizerunku środowiska poprzez materiały federacyjne i kalendarz wspólnych wydarzeń.

LOBBING

Przygotowanie zespołu do profesjonalnej współpracy z instytucjami publicznymi, samorządowymi, naukowymi, biznesowymi

wrzesień

październik 2022

listopad
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1 październik
Brak wydarzeń
Events for 2 październik
Brak wydarzeń
Events for 3 październik
Brak wydarzeń
Events for 4 październik
Brak wydarzeń
Events for 5 październik
Brak wydarzeń
Events for 6 październik
Brak wydarzeń
Events for 7 październik
Brak wydarzeń
Events for 8 październik
Brak wydarzeń
Events for 9 październik
Brak wydarzeń
Events for 10 październik
Brak wydarzeń
Events for 11 październik
Brak wydarzeń
Events for 12 październik
Brak wydarzeń
Events for 13 październik
Brak wydarzeń
Events for 14 październik
Brak wydarzeń
Events for 15 październik
Brak wydarzeń
Events for 16 październik
Brak wydarzeń
Events for 17 październik
Brak wydarzeń
Events for 18 październik
Brak wydarzeń
Events for 19 październik
Brak wydarzeń
Events for 20 październik
Brak wydarzeń
Events for 21 październik
Brak wydarzeń
Events for 22 październik
Brak wydarzeń
Events for 23 październik
Brak wydarzeń
Events for 24 październik
Brak wydarzeń
Events for 25 październik
Brak wydarzeń
Events for 26 październik
Brak wydarzeń
Events for 27 październik
Brak wydarzeń
Events for 28 październik
Brak wydarzeń
Events for 29 październik
Brak wydarzeń
Events for 30 październik
Brak wydarzeń
Events for 31 październik
Brak wydarzeń

Ważne materiały

Dlaczego powstanie federacji jest potrzebne?

.

Środowiska, które skupiły się wokół akcji Rodacy-Bohaterom, to silne swym wolontariatem, zaangażowaniem, ideą, organizacje. Jesteśmy jednak słabsi w zakresie strukturalnym, wizerunkowym, finansowym, merytorycznym.

Pokazujemy w naszym wspólnym działaniu i własnych aktywnościach, że umiemy działać zespołowo. Teraz musimy tę wieloletnią współpracę przekuć na  szerszy rozwój środowiska, aby móc lepiej zabiegać o nasze sprawy.

Główne działania, którymi Federacja Patriotyczna chce realizować swoje cele statutowe to: 

Federacja Patriotyczna w mediach

Założyciele Federacji Patriotycznej

Media społecznościowe

Tweeter

Instagram

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content