Kim jesteśmy?
Kim jesteśmy?

Federacja Patriotyczna to grupa organizacji patriotycznych, promujących polską historię i jej bohaterów

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzypokoleniową grupą, która poprzez patriotyczne działania łączy ludzi ponad podziałami.

Co robimy?
Co robimy?

Realizujemy projekt Rodacy-Bohaterom, pamiętamy o kombatantach, ocalamy od zapomnienia polskie miejsca pamięci i pamiątki świadków historii, edukujemy młode pokolenia.

Jakie organizacje zapraszamy?
Jakie organizacje zapraszamy?

Współpracujemy z Rodakami na całym świecie, rozwijając polską historię i edukację i podróżując w poszukiwaniu polskich śladów

Współpracujemy z Rodakami na całym świecie, rozwijając polską historię i edukację i podróżując w poszukiwaniu polskich śladów

Zapraszamy organizacje, które działają współpracują ze środowiskiem kombatanckim w kraju i za granicą, przywracają pamięć historyczną, działają na rzecz Rodaków na świecie

Co budujemy?
Co Budujemy?

Budujemy rodzinę organizacji, działającą ponad podziałami i ponad granicami, opartą o wartości i postawy bohaterów naszej wolności.

previous arrow
next arrow

Współpraca - Środowiska patriotyczne - Rodacy Bohaterom

Zbudowanie Patriotycznej Federacji to potrzeba, a nawet konieczność wzmocnienia środowiska, które od 10 lat wspólnie pracuje przy akcji Rodacy-Bohaterom. Mamy wspólne wartości, poznaliśmy się, lub stale poznajemy w czasie wielu fantastycznych projektów dla środowiska kombatanckiego, dla polskich środowisk mieszkających poza Ojczyzną. Najnowszym wspólnym zadaniem jest projekt OBIADY DLA BOHATERÓW.

Realizujemy wspólnie zadania ponad podziałami, z szacunkiem dla swoich odrębności, w przyjaźni i z pasją. Jesteśmy bardzo mocnym oddolnym środowiskiem, a teraz czas na to, aby było nas bardziej widać i słychać.

Środowisko Stowarzyszenia Odra-Niemen, ze swoimi strukturami, oddziałami, jako pomysłodawca i koordynator akcji RODACY-BOHATEROM, zaprosił przyjaciół do budowy wspólnej federacji. Przez 2 lata odbywały się spotkania tematyczne, integracyjne, trwały rozmowy i dyskusje nad kształtem tej nowej formacji. 

W dniu 17.10.2020 roku, we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie Federacji. Grupa 10 stowarzyszeń z obowiązkowym KRS stała się oficjalnym i prawnym środowiskiem założycielskim. Przegłosowano statut federacji, jej nazwę FEDERACJA PATRIOTYCZNA, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Federacji oraz Radę Federacji.   

 

Patronem honorowym Federacji Patriotycznej
zgodziła się zostać płk Weronika Sebastianowicz

Tworzymy "Bazę Grobów Powstańców Styczniowych"

Cele projektu:

Federacja Patriotyczna, skupiająca 32 organizacje pozarządowe i środowiska społeczne z całej Polski, podjęła się stworzenia “Bazy Grobów Powstańców Styczniowych”. Ma ona scalić, zweryfikować i uzupełnić istniejące ewidencje mogił wojennych i grobów weteranów 1863 roku. Projekt ambitny, szlachetny i niewątpliwie potrzebny. W sam raz, aby upamiętnić 160. rocznicę wybuchu największego polskiego zrywu niepodległościowego.

Zadaniem , jakie przed sobą postawiliśmy jest stworzenie łatwo dostępnego, internetowego rejestru, który pozwoli zlokalizować groby uczestników Powstania Styczniowego. Każde miejsce spoczynku bohatera lub weterana ma być oznaczone na mapie dzięki współrzędnym GPS. Ponadto każdy punkt ma zawierać zdjęcie oraz informacje o danym powstańcu, bitwach, potyczkach i wydarzeniach związanych z danym miejscem. Chodzi o to, by każdy w swojej okolicy mógł sprawdzić, gdzie leży weteran lub uczestnik walk z 1863 roku oraz jakie wydarzenia powstańcze działy się w okolicy.

RODACY BOHATEROM

PACZKI PAMIĘCI

DLA KOMBATANTOW
DLA POLAKOW NA KRESACH

Aktualności

Działania Federacji Patriotycznej

WZMOCNIENIE ŚRODOWISKA

Wzmocnienie środowiska, które nie ma swojej reprezentacji w III Sektorze i jest słabo zauważalne.

WZMOCNIENIE WIZERUNKU

Budowa wizerunku środowiska poprzez materiały federacyjne i kalendarz wspólnych wydarzeń.

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 

Organizacja spójnej komunikacji wewnątrz środowiska, szkolenia i integracje.

LOBBING

Przygotowanie zespołu do profesjonalnej współpracy z instytucjami publicznymi, samorządowymi, naukowymi, biznesowymi

Dlaczego powstanie federacji jest potrzebne?

Środowiska, które skupiły się wokół akcji Rodacy-Bohaterom, to silne swym wolontariatem, zaangażowaniem, ideą, organizacje. Jesteśmy jednak słabsi w zakresie strukturalnym, wizerunkowym, finansowym, merytorycznym.

Pokazujemy w naszym wspólnym działaniu i własnych aktywnościach, że umiemy działać zespołowo. Teraz musimy tę wieloletnią współpracę przekuć na  szerszy rozwój środowiska, aby móc lepiej zabiegać o nasze sprawy.

Główne działania, którymi Federacja Patriotyczna chce realizować swoje cele statutowe to: 

Założyciele Federacji Patriotycznej

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content