Konkurs na minigranty do 10 tys. zł
"Historia i patriotyzm"

Konkurs „Historia i patriotyzm. Konkursy małych grantów dla organizacji NGO i grup nieformalnych.”

Konkurs jest realizowany w całej Polsce przez Federację Patriotyczną i współfinansowany jest w ramach konkursu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działalności społecznej, poprzez dofinansowanie projektów o tematyce historycznej, małych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Tematyka wniosków może dotyczyć – zagadnień z historii Polski i świata, edukacji historycznej dzieci i młodzieży, opieki nad środowiskami kombatanckimi oraz osobami represjonowanymi, rekonstrukcji historycznych oraz wszelkich działań opartych o wiedzę historyczną kształtujących patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny.

 

Szkolenia

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenia w zakresie tworzenia wniosków o dofinansowanie oraz wszelkich innych informacji na temat konkursu. Szkolenia odbędą się w systemie on-line, w następujących terminach:

w dniu 3 lipca (środa) br., od godziny 13.00Link do szkolenia on line  TUTAJ

w dniu 10 lipca (środa) br., od godziny 11.00. Link do szkolenia online TUTAJ

Na szkoleniu dowiecie się Państwo o wszystkim, o czym powinniście wiedzieć podejmując decyzję o udziale w konkursie. Dowiecie się  jak napisać wniosek o grant, na co zwracamy uwagę przy ocenie wniosków oraz wszelkie inne informacje potrzebne na etapie pisania i składania wniosku o dotację.

Po zakończeniu konkursu, dla organizacji i grup, które uzyskają dofinansowanie zostanie zorganizowane szkolenie na temat realizacji i rozliczenia projektów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Organizacje pozarządowe

stowarzyszenia i fundacje – zarejestrowane w Polsce spełniające łącznie trzy warunki:
- mające siedzibę na terenie Polski,
- działające nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
- mające za ostatni rok obrotowy przychód nie większy niż 50 tysięcy złotych.

Grupy nieformalne

- grupy nieformalne (co najmniej trzy-osobowe) działające samodzielnie,
- grupy nieformalne poprzez Patrona – organizację pozarządową.

Informacje o konkursie

  • Jeden podmiot może złożyć tylko 1 wniosek w konkursie i otrzymać maksymalnie 10.000 zł
  • W konkursie w roku 2024 zostanie rozdysponowana kwota 130.000 zł
  • Termin składania wniosków: od dnia 27 czerwca 2024r. do dnia 21 lipca 2024r.
  • Terminy realizacji projektów: od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 listopada 2024r.
  • Dostarczenie sprawozdań z realizacji projektu do  do dnia 10 grudnia 2024r.
  • Formularz wniosku należy wypełnić w generatorze Witkac.pl
  • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: regranting.fp@odraniemen.org
  • Ogłoszenie wyników nastąpi do 5  sierpnia 2024r.
  • Regulamin konkursu – OTWÓRZ
  • Strona do konkursu na której należy składać wnioski – LINK

Najczęściej zadawane pytania

Finansowanie projektu

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content