Baza Grobów Powstańców Styczniowych

Federacja Patriotyczna, skupiająca kilkanaście organizacji społecznych z całej Polski, podjęła się stworzenia “Bazy Grobów Powstańców Styczniowych”. Ma ona scalić, zweryfikować i uzupełnić istniejące ewidencje mogił wojennych i grobów weteranów 1863 roku. Projekt ambitny i niewątpliwie potrzebny. W sam raz, aby upamiętnić 160. rocznicę wybuchu największego polskiego zrywu niepodległościowego. 

Czym jest “Baza Grobów Powstańców Styczniowych”?

Przedmiotem projektu jest stworzenie łatwo dostępnego, internetowego rejestru, który pozwoli zlokalizować groby uczestników Powstania Styczniowego. Działamy w całej Polsce, a także na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Każde miejsce spoczynku bohatera lub weterana zaznaczamy na mapie dzięki współrzędnym GPS. Ponadto każdy punkt w bazie zawiera zdjęcie oraz posiadane informacje o danym powstańcu, bitwach, potyczkach i wydarzeniach związanych z danym miejscem. Chodzi o to, by każdy w swojej okolicy mógł sprawdzić, gdzie leży weteran lub uczestnik walk z 1863-64 roku oraz jakie wydarzenia powstańcze działy się w okolicy. Scalamy, weryfikujemy i uaktualniamy istniejące bazy, przy okazji eliminując z nich błędy. Dzięki gronu historyków, regionalistów oraz lokalnych środowisk dbających o powstańcze mogiły, bazy danych uzupełniamy o nowe informacje i groby dotąd nieujęte w ewidencjach. Każdy z nich zostanie zgłoszony do rejestrów prowadzonych przez zobowiązane do tego instytucje, szczególnie do ewidencji wojewodów w celu objęcia ich opieką państwa polskiego.

Co jest naszym celem?

Wykonane rezultaty projektu

Po co?​

Po to, by pamięć trwała, a groby tych, którzy walczyli o wolność, były otoczone opieką, by nie znikały zapomniane. Po to, by każdy mógł odszukać grób przodka lub zrozumieć, pisane mogiłami, dzieje regionu i ojczyzny.  

Chcemy objąć rejestrem nie tylko Polskę, ale wszystkie kraje, gdzie znajdują się mogiły Powstańców 1863 r. Naszym celem jest zestawienie lokalizacji powstańczych mogił, ale na stronie z bazą grobów zamieścimy też informacje o pomnikach, tablicach i innych formach upamiętnienia Powstańców, traktując to, jako wartość dodaną naszych badań.

Dlaczego my?​

Projekt jest realizowany dzięki potencjałowi wielu środowisk z całego kraju, które połączyły siły tworząc Federację Patriotyczną. To nasz pierwszy tak duży, wspólny projekt. Szukaliśmy takiego działania, które skoncentruje się na tym, co jest ważne dla wszystkich członków Federacji, choć prowadzimy różnorodną działalność. Dokumentowanie losów. renowacja miejsc pamięci i opieka nad grobami patriotów, w tym Powstańców Styczniowych, jest istotna w działaniach prowadzonych przez większość podmiotów tworzących Federację Patriotyczną.

Mamy przedstawicieli w każdym regionie Polski. Wśród nich między innymi Stowarzyszenie Odra-Niemen ze wszystkimi oddziałami, Kluby Historyczne im. Armii Krajowej zlokalizowane w całej Polsce, Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr, Fundacja Lex Lupus, Fundacja Nie zapomnij o nas, Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF z Koszalina, Niezależny Światowy Związek Żołnierzy AK w Krakowie, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół-Świat Pracy” z Tarnowa,  Pilscy Patrioci czy też Fundacja Kochania Poznania. Organizacje te tworzą bardzo pokaźne grono osób, które zajmą się przywracaniem pamięci o Powstańcach Styczniowych.

Projekt wzmacniany jest siecią naszych przyjaciół i współpracowników wśród Polaków mieszkających na kresach dawnej Rzeczypospolitej i wśród Polonii rozsianej po całym świecie.

Chcesz dołączyć?​

Napisz do nas, jeśli masz informacje, które pomogą rozwinąć naszą bazę grobów Powstańców Styczniowych.

kontakt@powstancystyczniowi.pl

www.powstancystyczniowi.pl

 

Finansowanie projektu​

Projekt “Działania w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Rozbudowa bazy grobów i opieka nad nagrobkami powstańczymi“, realizowany jest z rezerwy ogólnej KPRM, w trybie art. 11b ustawy, w  ramach zadania publicznego „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, tj. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Całkowita wartość zadania – 967.503,00 zł. Kwota dotacji –  952.503,00zł.  Wkład własny osobowy Federacji Patriotycznej – 15.000,00zł. (wolontariat) – baza plus remonty miejsc pamięci.  

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content