Organizacje w Federacji Patriotycznej

Środowiska, które mieszczą się w ramach federacji, działają w obszarach:

  • edukacji historycznej i patriotycznej
  • współpracy ze środowiskiem kombatanckim w kraju i za granicą
  • rozwojem wolontariatu na rzecz bohaterów naszej wolności
  • przywracaniem pamięci historycznej poprzez organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej
  • działaniem na rzecz Polonii i Polaków poza granicami 

 

Absolutnym warunkiem włączenie się do wspólnych działań jest apolityczność i chęć działania poza podziałami, z szacunkiem dla siebie i działań danego środowiska. 

Lista organizacji w Federacji Patriotycznej

Skontaktuj się z nami

ul. Aleksandra Zelwerowicza 16/3
53-676 Wrocław
tel. 607 440 176 zarzad@federacjapatriotyczna.pl

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content