Działania w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Projekt “Działania w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Rozbudowa Bazy Grobów i opieka nad nagrobkami powstańczymi”,realizowany w 2023 roku to działania,  które w dużej mierze służą upamiętnieniu 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Są to aktywności związane z rozbudową bazy grobów Powstańców Styczniowych, kontynuacja działań z roku 2022, ale również opieka nad grobami powstańczymi, które wymagają prac renowacyjnych lub wymiany.

Szczególny charakter prac projektu wynika z faktu, że pomimo upływu ponad 30 lat funkcjonowania niepodległej Polski, nie zbudowano dotąd pełnej bazy grobów Powstańców Styczniowych. Brak takiej bazy powoduje, że różne instytucje państwa polskiego nie mogą również kontrolować bieżącego stanu technicznego wszystkich grobów Powstańców. Może to ostatecznie spowodować trwałe zniszczenie grobu i jego zniknięcie z listy ważnych miejsc pamięci narodowej. Równie szczególnym aspektem zadania jest to, że w ramach projektu wyremontowane zostaną groby, które znajdują się w najgorszym stanie technicznym.

Projekt składa się z dwóch obszarów tematycznych:

Uzupełnienie danych bazy grobów Powstańców Styczniowych

W 2022 roku,  w zbudowanej od zera bazie, umieściliśmy ponad 1.500 zidentyfikowanych i opisanych grobów Powstańców Styczniowych. Prace nad bazą w 2023 roku to uzupełnienia bazy o kolejne rekordy z danymi historycznymi. Prace w tej części zadania dotyczą następujących regionów: województwa – podlaskie i warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, małopolskie, wielkopolskie, śląskie i opolskie. Wszędzie tam pracują nasi przedstawiciele. Oprócz tego regionaliści pracują również na Litwie, na Białorusi i na Ukrainie.  W roku 2023 jest także potrzeba  uzupełnienia tabliczek z kodami QR, które stawiamy przy grobach Powstańców Styczniowych oraz konieczność edycji całej bazy. 

Zmianą społeczną, która zostanie osiągnięta w wyniku realizacji tej części projektu będzie dostęp obywateli do możliwie jak największej bazy danych na temat grobów Powstańców Styczniowych.

Ważną potrzebą projektu jest także zgłoszenie grobów do ewidencji, szczególnie ewidencji wojewodów, w celu objęcia ich opieką państwa polskiego. Materiały zawierające informacje na temat grobów w danym województwie zostaną przekazane do Urzędów Wojewódzkich i do innych instytucji państwowych, które prowadzą ewidencje grobów powstańczych. 

Renowacje grobów oraz budowa nowych nagrobków

W ramach tego elementu działań planowane jest wykonanie ok. 25 renowacji nagrobków Powstańców, lub postawienia zupełnie nowych pomników. W wielu miejscach spotkaliśmy się z grobami Powstańców, których w zasadzie nie da się już odnowić. Jedynym możliwym rozwiązaniem w tym przypadku jest postawienie nowych nagrobków. Postawienie to wymaga przeprowadzenia następujących czynności: demontażu i utylizacji istniejącego nagrobka, wykonania i montażu ramy wyrównującej pod nagrobek, wykonania nowego nagrobku wg projektu oraz wykonania liternictwa na nagrobku. W przypadku renowacji  zakresy prac są bardzo różne.

Zmianą społeczną, która zostanie osiągnięta w wyniku realizacji tej części projektu będzie znaczna poprawa stanu technicznego obiektów (grobów) o wielkim znaczeniu historycznym.

Finansowanie projektu

Projekt “Działania w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Rozbudowa Bazy Grobów i opieka nad nagrobkami powstańczymi”, realizowany jest z rezerwy ogólnej KPRM, w trybie art. 11b ustawy, w  ramach zadania publicznego „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, tj. na podstawie z art. art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Całkowita wartość zadania – 967.503,00 zł. Kwota dotacji –  952.503,00zł.  Wkład własny osobowy Federacji Patriotycznej –   15.000,00zł. (wolontariat).

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content