Solidarni z Polakami na Ukrainie

Stowarzyszenie Odra-Niemen od 12 lat wspiera Polaków na Ukrainie w ramach akcji Rodacy Bohaterom. Mamy wiele zaprzyjaźnionych środowisk, setki osób, z którymi współpracowaliśmy, którym pomagaliśmy. W obliczu agresji Rosji na Ukrainę nie możemy pozostać obojętni. Po konsultacjach z naszym Oddziałem ze Lwowa oraz z pozostałymi oddziałami i środowiskiem Federacji Patriotycznej zdecydowaliśmy się na podjęcie konkretnych działań.


Przygotowujmy szeroką akcję pomocy dla naszych Rodaków, zarówno tych, którzy zdecydują się zostać, jak i tym, którzy będą zmuszeni do opuszczenia kraju. To oni w pierwszej kolejności są objęci naszą akcją, co oczywiście nie wyklucza pomocy pozostałym ofiarom rosyjskiej agresji. Zbieramy środki finansowe oraz materiały rzeczowe:– żywność długoterminowa,- środki higieny osobistej i podstawowej chemii gospodarczej,- wsparcie finansowe dla polskich rodzin,- podstawowe środki medyczne (plastry, bandaże, etc.)- transport darów z całej Polski na Podkarpacie i Lubelszczyznę (paliwo i wynajem pojazdów),- krótkoterminowe wynajmy noclegów dla zmuszonych do ucieczki,


 Zachęcamy wszystkich gorąco do wsparcia naszej akcji, są w nią zaangażowane wszystkie nasze oddziały: Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział LubelskiOdra-Niemen MałopolskaOdra-Niemen PodkarpacieStowarzyszenie Odra-Niemen Oddział MazowieckiStowarzyszenie Odra-Niemen Oddział OpolskiOdra-Niemen WielkopolskaOdra-Niemen Podlasie W akcję włączyły się także organizacje zrzeszone w ramach Federacja Patriotyczna.Nasze działania są konsultowane z Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr, naszym lwowskim oddziałem, skąd na bieżąco otrzymujemy informacje dotyczące potrzeb i sytuacji Polaków na Ukrainie.


Organizujemy pomoc finansową  Numer konta akcji : 32 1440 1387 0000 0000 1244 4184 Zbiórka na portalu zrzutka

Całość akcji koordynowana jest w ramach akcji Rodacy Bohaterom, przez centralę Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu.W razie zapytań prosimy o kontakt telefoniczny: 505 004 744. #SolidarniZPolakamiNaUkrainie#SolidarnizRodakami#RodacyBohaterom


SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content