Otrzymany grant z FIO na rozwój Federacji Patriotycznej

W kwietniu 2019 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen otrzymało grant w konkursie Funduszy Inicjatyw Obywatelskich,  na rozwój federacji. To początek faktycznych działań budujących Federację Patriotyczną.