Wzrost jakości działania Federacji

Projekt powstał, ab wzmocnić członków federacji na swoim regionalnym terenie, poszerzyć zakres współprac lokalnych, zwiększyć u liderów społecznych praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jednocześnie raz w roku środowiska z branżowej federacji, mają szansę spotkać się na ogólnopolskiej  konferencji, aby wzmocnić wiedzę, rozwijać ofertę wspólnych aktywności,  profesjonalizować działania z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej. Jest to o tyle ważne, że zadanie dotyczy organizacji o skromnych funduszach, często z mniejszych miejscowości, z trudniejszym dostępem do potrzebnej wiedzy, a jednocześnie z ogromnym dorobkiem społecznych oddolnych zadań, prowadzonych przeważnie wolontaryjnie. Poprzez projekt wzmocnią się członkowie Federacji, cała struktura Związku Organizacji oraz lokalni partnerzy w różnych regionach Polski.  

Spotkanie ogólnopolskie 27-29.10.2023

W ramach spotkania odbyły się dyskusje na temat rozwoju i działalności Federacji Patriotycznej i współpracy z nowymi środowiskami, planu budowania kolejnych wspólnych projektów. W programie przewidzieliśmy też zajęcia w terenie wzmacniające zespół, ale też i wiedzę historyczną związaną z regionem. To również forma praktycznej prezentacji dobrej praktyki. Grupa uczestników projektu brała udział w przemarszu po Puszczy Solskiej śladami por. Konrada Bartoszewski, ps. „Wir”. Upamiętnialiśmy puszczańskie miejsca pamięci, lokalny przewodnik prowadził dla nas zajęcia historyczne. W czasie postoju w miejscu gdzie jest “Ziemianka Wira”, mieliśmy zorganizowany „partyzancki obiad” i odbywały się dyskusje środowiskowe.

Podczas spotkania konferencyjnego w sali ośrodka, organizacje pozarządowe prezentowały swoje aktywności społeczne i edukacyjne: PSMM z Rzeszowa, SON Podkarpacie, Stowarzyszenie Zakłady Południowe-Stalowa Wola, czy ŚZŻAK Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola. Projekt odbył się w ośrodku, w miejscowości Górecko Kościelne, z udziałem ponad 40 uczestników z 15 organizacji pozarządowych z całej Polski. Koordynatorem wydarzenia były  środowiska podkarpackie Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów oraz Odra-Niemen Podkarpacie  

Spotkanie regionalne 16.12.2023

Kolejne wydarzenie to spotkanie regionalne na Lubelszczyźnie, w niedużej miejscowości w Uchaniach, niedaleko Chełma. W spotkaniu brało udział ponad 80 osób z różnych środowisk, m.in. zuchy i harcerze, miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, organizacje i grupy nieformalne. Do wspólnego projektu zaproszono także lokalnych świadków historii – chełmskie środowisko 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz “Dzieci Zamojszczyzny”. Międzypokoleniowe wydarzenie dotyczyło prezentacji oferty Federacji Patriotycznej, lokalnych działań, budowy oferty edukacyjnej w oparciu o międzypokoleniowe relacje. To było udane międzyśrodowiskowe spotkanie, utwierdzające nas w przekonaniu, że potrzebna jest budowa praktycznej  współpracy środowisk patriotycznych. Tak duże środowiskowe wydarzenie było po raz pierwszy zorganizowane w Uchaniach. 

Finansowanie projektu

Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Programu NOWE FIO 2021-2030. Całkowita wartość zadania wynosi 56 000,00zł. Wartość dotacji wynosi 51 000,00zł

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content