Otrzymany grant z FIO na rozwój federacji

Informujemy, że wniosek Stowarzyszenia Odra-Niemen złożony do konkursu w NIW, do Programu FIO 2019, został dofinansowany i ma drugą lokatę w Priorytecie Silne Organizacje Pozarządowe.  To pierwsze wsparcie na wzmocnienie środowiska Odra-Niemen, ale też całej rodziny skupionej wokół akcji Rodacy-Bohaterom. Będzie w końcu czas na wspólne spotkania, zintegrowanie środowiska i budowę nowej federacji. 

Zadanie ma 2-letni plan działań i finansowania.

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content