Podsumowanie edycji Bożonarodzeniowej i Wielkanocnej

Nadszedł czas, by podsumować dwie edycje akcji Rodacy Bohaterom – bożonarodzeniową 2023/24 i wielkanocną. Przed nami jeszcze ostatnie wyjazdy na Ukrainę, lecz przedstawimy rezultaty naszych działań na dziś, gdyż terminy tych wypraw nie są pewne.

Kogo wspieraliśmy?

Jak zawsze docieraliśmy do Polaków na Kresach, w tegorocznej edycji kolejny raz udało nam się dotrzeć do nieznanych nam wcześniej lokalizacji i społeczności, wzmocnić bieżące kontakty. Wspomagaliśmy środowisko kombatanckie (niestety niknące w oczach), sybirackie, seniorów, rodziny wielodzietne, potrzebujących, polskie szkoły i parafie, Polaków działających na rzecz utrzymania polskiej kultury, języka i historii na Kresach.

Docieraliśmy do różnych miejsc, rejonów, obwodów na Litwie, Łotwie i Ukrainie, wspieraliśmy Polaków z Białorusi.

Na Ukrainie odwiedzaliśmy obwody lwowski, tarnopolski, wołyński, docieraliśmy m.in. do Lwowa, gdzie prężnie działa Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr, nasz lwowski oddział, czy do Czortkowa, do zaprzyjaźnionych sióstr Dominikanek.

Litwę zjeździliśmy niemal wzdłuż i wszerz, odwiedzając aż 10 rejonów w trakcie 16 wyjazdów. Byliśmy w rejonach jezioroskim, kiejdańskim, kowieńskim, radziwilskim, szyłokarczemskim, święciańskim, trockim, wileńskim, wisagińskim i oczywiście solecznickim.

Na Łotwie odwiedzaliśmy m.in. polskie społeczności w Jeglawie, Rezekne, Lipawie, czy Dyneburgu, zostawiając tam niemal 5,5 tony darów.

Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla Polaków z Białorusi, o szczegółach jednak napisać nie możemy.

Liczby

Jak wyglądała akcja na Boże Narodzenie i Wielkanoc w liczbach?

 • Zorganizowaliśmy 21 wyjazdów na Kresy, w tym dwa łączone Litwa/Łotwa,
 • 4 wyjazdy na Ukrainę, 16 na Litwę, 3 na Łotwę,
 • Zostawiliśmy ponad 4 300 paczek, co daje ok. 56 ton darów charytatywnych dla polskich środowisk z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi,
 • 96 219 zł zebrane dzięki zbiórce na stronie siepomaga.pl

Za nami kolejne dziesiątki tysięcy kilometrów, setki wzruszających spotkań, z których na pierwszy plan przebija się wdzięczność za pamięć o Polakach, którzy pozostali poza granicami kraju.

Podziękowania

Akcja 2023/2024 nie wyszła by tak dobrze, gdyby nie członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen i wszystkich jego oddziałów:

 • Centrum Kultury Polskiej Odra-Niemen-Dniestr we Lwowie,
 • Oddziału Lubelskiego,
 • Oddziału Małopolskiego,
 • Oddziału Mazowieckiego,
 • Oddziału Opolskiego,
 • Oddziału Podkarpackiego,
 • Oddziału Podlaskiego,
 • Oddziału Wielkopolskiego,

W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Siepomaga.pl, co zaowocowało świetnym wynikiem zbiórki prowadzonej na portalu siempomaga.pl, która zakończyła się na kwocie 96 219 zł, co stanowiło znaczące wsparcie naszych działań. Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się z dalszej współpracy.

Przede wszystkim dziękujemy wszystkim darczyńcom, bez których akcja nie mogła by się udać: przekazującym dary, wspierającym zbiórkę, wpłacającym na konto, czy wrzucających do puszek. To dzięki Wam udało nam się pomóc tysiącom Polaków na Kresach, dać im radość i wzruszenie. Kłaniamy się w pas!

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content