Ponad podziałami – Wzmocnienie Federacji Patriotycznej

Projekt ma charakter rozwojowy i dotyczy wzmocnienia samej Federacji Patriotycznej, je struktury, zasobów rzeczowych i osobowych, ale przede wszystkim w czasie 3 lat środowisko przygotowuje ofertę do pozyskiwania 1,5% na swoją działalność i uczenia się różnych metod, narzędzi, aktywności związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania poza dotacyjnego. Ważnym elementem projektu jest przygotowanie środowiska do stworzenia nowej strategii na kolejne lata działalności.

Plan działań w 2023 roku:

Spotkanie ogólnopolskie 16-17.06.2023

Pierwsze spotkanie ogólnopolskie, dla wszystkich członków Federacji, zostało zorganizowane w Warszawie, w dniach 16-17.06.2023. Głównym tematem zajęć była dywersyfikacja źródeł finansowych, tworzenie odpłatnych ofert usług społecznych, przygotowanie Federacji do pozyskiwania funduszy z 1,5 % podatku. Szkolenie, środowiskowa dyskusja ma przygotować Federację do wypracowania praktycznych narzędzi. To także czas na pierwsze rozmowy na temat koniecznej aktualizacji strategii Federacji oraz analiza aktualnych działań i potrzeb organizacji. 

Spotkania regionalne

Kolejne wydarzenie to spotkania regionalne w Lublinie i Poznaniu. Takie działania są bardzo ważne dla naszego środowiska, złożonego z organizacji mocno zakotwiczonych w swoich lokalnych miejscach. Pracujemy wszyscy w oparciu o wspólną ofertę edukacji historycznej, patriotycznej, z silnym wolontariatem dla środowisk kombatanckich, świadków historii. Nasze międzypokoleniowe doświadczenia rozwijają chęć współpracy międzyśrodowiskowej, ale najstarsi uczestnicy działań, nie zawsze mogą podróżować w dalsze miejsca. Spotkania regionalne dają szansę na szerszy udział lokalnych liderów z różnych grup wiekowych.  Spotkania odbyły się w grudniu, miały charakter szkoleniowy, prezentowano działania, ale też to było podsumowanie pierwszego roku działań i spotkania przedświąteczne.  Miejsce spotkań to także współpraca środowiskowa, w Poznaniu społecznicy przebywali w salach osiedlowego Centrum Kultury, natomiast w Lublinie  środowiska spotkały się ma Lubartowskiej 77, w niepowtarzalnej przestrzeni promującej regionalne produkty.  

Wzmocnienie sprzętowe, osobowe, promocyjne

Ten obszar związany jest z zatrudnieniem osób do stałego zespołu, aby efektywniej koordynować działania wizerunkowe, organizacyjne, projektowe, komunikacyjne w Federacji. Planujemy utrzymać stałe zatrudnienie po zakończeniu realizacji projektu. Dla lepszej pracy organizacyjnej doposażyliśmy środowisko w sprzęt biurowy i reklamowy, m.in Federacja ma zakupiony namiot na wydarzenia plenerowe, co wzmocni nasz wizerunek w przestrzeni publicznej. Bardzo potrzebną i ważną aktywnością jest promocja i samego środowiska i jego zadań. Dzięki pracy wolontariuszy i ekspertów, mając przeznaczony budżet na płatne reklamy w sieci, udało nam się po kilku miesiącach osiągnąć realny efekt. Wpisy na profilu Facebooka z pierwszego kwartału miały zasięg na poziomie 200-300 odbiorców. W grudniu udało się dotrzeć poprzez jeden wpis do prawie 4000 osób. Natomiast kampania społeczna, którą promowaliśmy stronę Federacji osiągała ponad 100 000 wyświetleń. Promocja jest dla młodego środowiska jakim jest Federacja bardzo ważna, tym bardziej, że jej organizacyjni członkowie to zasłużone podmioty społeczne, ze sporymi osiągnięciami, ale z bardzo skromnymi możliwościami reklamowania swych projektów.   

Finansowanie projektu

Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu NOWEFIO 2023. Zapewniono także wkład własny osobowy . 

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content