Zadania publiczne 2023

Federacja Patriotyczna w ramach obowiązku informacyjnego dotyczącego realizacji zadań publicznych, przedstawia listę takich zadań i linki do witryn projektowych oraz wysokość dotacji oraz kwot całkowitych danych projektów. Realizowane zadania finansowane są lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Finansowy wkład uzupełniający pochodzi ze środków własnych Federacji Patriotycznej.  

Lista zadań publicznych Federacji Patriotycznej realizowanych w 2023 roku

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content