Powstanie Federacji Patriotycznej

W dniu 17.10.2020, we Wrocławiu, w siedzibie głównej Stowarzyszenia Odra-Niemen, odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

Grupa inicjatywna 10 stowarzyszeń z obowiązkowym KRS-em, obecna na spotkaniu, powołała federację – związek stowarzyszeń, fundacji i innych osób prawnych pod nazwą „Federacja Patriotyczna” (do założenia federacji jest wymagana prawem liczba minimum 3 stowarzyszeń).

Grupa założycielska „Federacji Patriotycznej” to następujące podmioty:

Federacja Patriotyczna powstała na bazie doświadczeń środowisk i zasobów osobowych trzech środowisk:

1/ Oddziały Stowarzyszenia Odra-Niemen

2/ Organizacje współpracujące od lat przy akcji Rodacy-Bohaterom

3/ Ogólnopolska sieć Klubów Historycznych im. Armii Krajowej

Na zebraniu założycielskim uchwalono statut „Federacji Patriotycznej” oraz powołano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej „Federacji Patriotycznej”:

Powstanie Federacji Patriotycznej mogło powstać dzięki następującym podmiotom:

 

Stowarzyszenie Odra-Niemen, Zarząd Główny Wrocław

To środowisko jest pomysłodawcą idei konsolidacji organizacji, złożyło też wniosek o dotację na wzmocnienie struktur środowiska patriotycznego, skupionego wokół akacji Rodacy-Bohaterom

 

Wolontariusze

Współpraca między środowiskami jest możliwa dzięki Wolontariuszom i przyjaciołom akcji Rodacy-Bohaterom

 

Partnerzy projektu

Oddział Małopolski i Wielkopolski Stowarzyszenia Odra-Niemen 

 

Organizacje pozarządowe

Spotkania,, rozmowy, debaty, wspólna praca przyczyniła się do zbudowania podwalin pod struktury Federacji. Dalsze działania i praca należy do całego środowiska, które stworzy mocną federację wokół wspólnych wartości

 

NIW-CRSO

Finansowanie wielu działań w 2019 i 2020 roku, związanych z konsolidacją środowiska, możliwość organizacji spotkań dla środowisk, materiałów była możliwa dzięki dotacji otrzymanej ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

Projekty: „Obiady dla Bohaterów” i „Rodacy-Bohaterom” to pierwsze projekty z logo Federacji Patriotycznej

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content