Budowa Federacji Patriotycznej

Stowarzyszenie Odra-Nieme od początku prowadzonej przez siebie działalności buduje współpracę z licznymi środowiskami skupionymi wokół wspólnych wartości ideowych, patriotyzmu, opieki nad środowiskiem kombatanckim, edukacją historyczną.

Mocniej organizacje połączyła akcja RODACY-BOHATEROM, a potem OBIADY DLA BOHATERÓW.  Dodatkowo w  2019 roku Odra-Niemen otrzymała grant na wzmocnienie sieciowej struktury Odry-Niemen i środowiska organizacji pozarządowych.

Potrzeba wzmacniania środowiska patriotycznego oraz wspomniana dotacja umożliwiły organizację spotkań roboczych w 2019 roku. Te spotkania w różnych regionach Polski miały na celu integrację środowisk, wypracowanie wspólnych działań.

Rok 2020 miła być przeznaczony na wiele spotkań w różnych częściach kraju. Pandemia pokrzyżowała plany, ale ich nie zniszczyła. Zawiązania federacji w tym roku będzie zrealizowany.

Szczegółowe działania w 2020 roku

W ramach tego działania zorganizowano spotkania na Mazowszu i w Małopolsce.
SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content