Współpraca z Kwartalnikiem

Federacja Patriotyczne nawiązała współpracę z nowym kwartalnikiem “Odra-Niemen Ponad Granicami”.

W dwóch kolejnych numerach była już wzmianka o działaniach Federacji Patriotycznej , a szersze felietony przed nami.   

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content