spotkania

Budowa Federacji Patriotycznej

Stowarzyszenie Odra-Nieme od początku prowadzonej przez siebie działalności buduje współpracę z licznymi środowiskami skupionymi wokół wspólnych wartości ideowych, patriotyzmu, opieki nad środowiskiem kombatanckim, edukacją historyczną. Mocniej organizacje połączyła akcja RODACY-BOHATEROM, a potem OBIADY DLA BOHATERÓW.  Dodatkowo w  2019 roku Odra-Niemen otrzymała grant na wzmocnienie sieciowej struktury Odry-Niemen i środowiska organizacji pozarządowych. Potrzeba wzmacniania środowiska patriotycznego …

Budowa Federacji Patriotycznej Read More »

10 lat współpracy ponad podziałami

Odbyło się wydarzenie związane z 10-tymi Urodzinami Stowarzyszenia Odra-Niemen. To też 10 lat współpracy międzyśrodowiskowej w ramach akcji Rodacy-Bohaterom, której Odra-Niemen jest koordynatorem i pomysłodawcą. To 1o lat ciężkiej pracy, pełnej barier, trudów, ale i olbrzymiej satysfakcji.

Budowa Federacji Patriotycznej

W 2019 rozpoczęliśmy praktyczną budowę  Federacji Patriotycznej. Kolejnym spotkaniem roboczym było wydarzenie w Wielkopolsce LINK DO WYDARZENIA   

Budowa Federacji Patriotycznej

W 2019 rozpoczęliśmy praktyczną budowę  Federacji Patriotycznej. Pierwszym spotkaniem roboczym było wydarzenie na Zaolziu LINK DO WYDARZENIA   

Powstanie Federacji Patriotycznej

W 2019 rozpoczęliśmy praktyczną budowę  Federacji Patriotycznej. Kolejne spotkania odbywały się w 2020 roku. Kulminacją pracy było powstanie Federacji Patriotycznej. W dniu 17.10.2020 roku ukonstytuowały się władze nowej organizacji i jej statut.  LINK DO WYDARZENIA

SKLEP
CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content